GDPR

Från den 25 maj 2018 har vi fått en ny lag som styr hur företag och organisationer ska hantera personuppgifter. Det påverkar även oss som bostadsrättsförening. Därför vill vi informera alla medlemmar hur vi hanterar personuppgifter i föreningen.

Vissa personuppgifter är en bostadsrättsförening skyldig att föra enligt lag. Det är lägenhetsregister och register över hur lägenheterna är pantsatta. Registerna förs i samband med att lägenheter köps och säljs eller att pantbrev tas ut från bank eller avskrivs från bank. Dessa har vi hos SBC som är vår förvaltare.

I samband med att du köper en lägenhet i föreningen blir du också medlem i Brf Eken 15. Det innebär att ditt namn finns på tavlan i entrén, på listor i tvättstugan, på listor som upprättas i för att under–lätta skötsel av våra gemensamma utrymmen. Det är endast namn som står på dessa listor.

I styrelsen undviker via att skriva enskildas namn i våra protokoll. Protokollen finns endast tillgängliga för styrelsens ledamöter. Har du några frågor vänd dig till oss i styrelsen.

Comments