Föreningen‎ > ‎

Mäklarinformation

Här nedan hittar du svar på vanliga frågor som vi får från mäklare som säljer lägenheter i vårt hus. Mer information finns under andra flikar på vår hemsida, exempelvis årsredovisning och stadgar.

Fastigheten

Byggår? 1936.

Antal lägenheter? 54.

Antal lokaler? Tre.

Garage: Nej, däremot finns det gott om parkeringsmöjligheter på boendeparkeringen utanför fastigheten.

Sophantering: Utanför respektive trapphus finns sopkärl uppdelat på hushållsavfall och matavfall. För källsortering av kartong, plast, tidningar, metall, glas och batterier finns en av stadens återvinningsstationer inom 100 meters gångavstånd.

Har föreningen gemensamma städdagar? Ja, en på våren och en på hösten.

Övernattningslägenhet eller gemensamhetslokal: Övernattningsrum finns att hyra till en avgift på 50 kr/natt.

Gemensamma utrymmen? Tvättstuga med torkrum, cykelförråd, bastu och pingisrum.

Trädgård? På baksidan av fastigheten finns en trädgård med gemensam grillplats och utemöbler.

Bredband? Gemensamt avtal med Ownit med 1000 Mbps för 145 kr/mån. 

TV? Tele2.

Får man grilla på balkonger? Endast utan öppen låga, d.v.s. elgrill.

Är stambyte planerat? Nej.

Planeras någon annan reparation eller ombyggnad? Nej, endast periodiskt underhåll.

Typ av uppvärmning? Fjärrvärme med vattenburna radiatorer.

Typ av ventilation? Mekaniskt frånluftssystem.

Radonvärde? 17 st mätningar har gjorts 2019 och är inskickade till kommunen. Samtliga mätningar resulterade i ett värde under gränsvärdet som ligger på 200 Bq/m3

Trappstädning? Sköts av städfirma.

Energideklaration? Utfört 2022, finns att hitta under Boendeinformation.


Föreningen

Är bostadsrättsföreningen äkta? Ja.

Äger föreningen tomten? Ja, tomten är friköpt av brf Eken 15.

Accepterar ni delat ägande, t ex mellan föräldrar och barn? Ja, minsta ägarandel ska uppgå till 10%

Accepteras juridisk person som köpare? Nej.

Uttas överlåtelse- och pantsättningsavgift?  Ja, pantsättningsavgiften är 1% av gällande prisbasbelopp vid pantsättning och 2,5% av gällande prisbasbelopp vid överlåtelse. Fakturan för överlåtelseavgift skickas till köpare. 

Planeras någon ändring av månadsavgiften? Det planeras en korrigering av avgiften från andra kvartalet 2023 med plus 10%.

Vad ingår i månadsavgiften: I hyran ingår utöver bostadsavgiften värme och vatten, en obligatorisk kostnad för bredband via Ownit särredovisas också på fakturan. El ingår inte i månadsavgiften.

Hur snabbt kan ni bevilja medlemskap? Styrelsen hanterar de skyndsamt.

Vart skickas in- och utträdesansökningarna? De kan skickas antingen till vår vanliga postadress, de ska ej mailas, eller kan mäklaren ladda upp överlåtelseavtalet inkl. medlemsansökan direkt på SBC mäklarwebb.

Vem har hand om pantförteckningen? SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum

Ekonomisk förvaltare? SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum

Vilka förråd följer med lägenheten vid lägenhetsförsäljning? Om inte det finns ett separat avtal (vilket ytterst få lägenheter har) tillhör matkällarförråden inte lägenheterna utan förmedlas via separat kö. Källarförråden följer med lägenheterna vid försäljning.