Föreningen‎ > ‎

GDPR

Vissa personuppgifter är en bostadsrättsförening skyldig att föra enligt lag. Det är lägenhetsregister och register över hur lägenheterna är pantsatta. Registerna förs i samband med att lägenheter köps och säljs eller att pantbrev tas ut från bank eller avskrivs från bank. Dessa har vi hos SBC som är vår förvaltare.

I samband med att du köper en lägenhet i föreningen blir du också medlem i Brf Eken 15. Det innebär att ditt namn finns på tavlan i entrén, på listor i tvättstugan, på listor som upprättas i för att underlätta skötsel av våra gemensamma utrymmen. Det är endast namn som står på dessa listor.

I styrelsen undviker via att skriva enskildas namn i våra protokoll. Protokollen finns endast tillgängliga för styrelsens ledamöter. Har du några frågor vänd dig till oss i styrelsen.

Comments