Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum (arbeten skall alltid utföras av
behörig VVS-personal). Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. För arbeten som kräver styrelsens tillstånd ska du alltid kontakta styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete i lägenheten.

Om det uppstår eventuella problem efter att reparation på egen hand eller genom egen anlitad firma genomförts ska detta åtgärdas av byggherren. Om vattnet vid en reparation behöver stängas av ska styrelsen kontaktas minst 7 arbetsdagar innan, så att avisering till
alla medlemmar sker på tydligt sätt. Vattnet får endast stängas av mellan kl 9.00 och kl 15.00. Vid akuta fall eller om särskilda omständigheter föreligger kan Styrelsen besluta att vattnet får stängas direkt och under andra tider.

Det är inte tillåtet att koppla in fläktar i vårt ventilationssystem. Anledningen är att oset går till grannen. Använd kolfilterfläkt som ej kopplas till ventilationssystemet.


Balkongmarkiser

Om du vill sätta upp en markis på din balkong måste du följa föreningens färgkod på markisväven. Exempel på markismodeller som är tillåtna är Sandatex Markisväv 54 eller Dickson Orchestra 0034 Sable. Färgkoden ska vara NCS S 2050-Y40R.
Comments